Moravská národní obec – podvody, kam oko pohlédne

Samozvaní zástupci a propagátoři Moravy, členové spolku zvaného Moravská národní obec ( MNO ) si očividně nedělají vrásky z pověsti linoucí se za jejích činností.

 

Muzeum v Morkůvkách

Již na konci února byli MNO nuceni z hlavní webové stránky stáhnout zmínku o tom, že muzeum gen. Peřiny v jihomoravských Morkůvkách podporuje jejich aktivitu spočívající ve vydávání klubové vlajky politické strany zvané Moravané za vlajku Moravy.  Stalo se tak poté, co paní starostka Morkůvek toto jejich tvrzení dementovala. O tom více zde. Dodnes je  ale nepravdivá zmínka o tom, že Morkůvky podporují iniciativy MNO uvedna na stránce iniciativy! Spolu s dalšími nepravdivými.

 

Muzea v Olomouci

Není pravdou co tvrdí Moravská národní obec! Tato muzea jejich činnost nepodporují. Vedoucí marketingového oddělení Arcidiecézního muzea v Olomouci pan Mgr. Petr Bielesz nám doslova napsal, že jejich muzeum otevírá své brány v tyto svátky zdarma už léta a že rozhodně nelze napsat, že muzeum podporuje činnost MNO.

Velmi podobná situace byla i v olomouckém Vlastivědném muzeu. Tam své prostory také začali na tyto svátky otevírat bez ohledu na existenci MNO, a už dávno před tím, než tato organizace svoji podvodnou aktivitu vůbec započala.

muzea-moravska-narodni-obec

 

Uničovská muzea

Podle Moravské národní obce a jejich webu se historické město Uničov hrdě hlásí k jech aktivitám. Je to ale pravda? Má se tak údajně konat prostřednictvím muzeí zřizovaných městem Uničovem. Zajímavé bylo naše zjištění o tom, že vedení jmenovaných muzeí nemají o takové akci, natož pak o existanci nějaké Moravské národní obce samotné ani tušení.  Ředitel Městského kulturního zařízení v Uničově, které muzea přímo spravuje, pan ing. Vincour neměl o údajné podpoře jejich muzeí Moravské národní obci ani tušení, dokud jsme jej nekontaktovali. Později nám potvrdil, že muzea otevírají za poloviční vstupné tak jako tak. Tedy opět naprosto stejná situace jako ve shora zmíněných případech.

 

Vesnické muzeum Střelice

Jedno ze šesti uvedených uničovkých muzeí dokonce na svých webových stránkích uvádí, že má vstup volný, a to bez jakékoliv zmínky o podpoře MNO. Jak tedy můžete pane Blažku napsat, že podporuje Vaši činnost?

“Na základě Vašeho telefonátu Vám sdělujeme: náš muzejní spolek nemá nic společného s aktivitami Moravské národní obce a pokud je někde na webových stránkách informace, že vesnické muzeum Střelice podporuje činnost Moravské národní obce, je to informace nepravdivá.”  Zdeněk Fryčák, předseda

unicov-2

Uzavřít bychom to tu prozatím mohli třeba řečnickou otázkou: Co vás vede k tomu takto lhát a podvádět, vážení z Moravské národní obce?

Lže tu paní Holaňová, místopředsedkyně Moravské národní obce záměrně, nebo je jen klamána, třeba zrovinka panem Blažkem?

 Další případy podvodů MNO zde