my-moravane.cz

Nové webové stránky na  “podporu” samozvaných zástupců Moravy

Politická strana zvaná Moravané se snaží vytvářet dojem, že mluví v zájmu lidí na Moravě. Morava však o jejich pomoc očividně nestojí.

moravanene

 

Aktuálně z moravského pole

. . .  Nepřátelé Moravy a Čech na Moravském poli už jednu bitvu vyhráli. Tehdy český král a moravský markrabě Přemysl Otakar II. marnou snahu bránit nás před vlivem nenasytných Habsburků zaplatil životem. Je opravdu absurdní tato ideologie dnešních “moravistů”, která by nás chtěla hnát zpět “pod ochranu Němců”, odkud nás naši dědové tak předlouho a předraho vykupovali. O to absurdnější je celá věc v tom, že se to tentokrát děje dokonce na obranu před “uchvatiteli” Čechy(!) Na Moravském poli, v přeneseném smyslu slova, boje pokračují dál. Snahy “moravistů” o to, prosadit jejich na hlavu postavenou ideologii separace Moravy od “země Koruny české”, kterých je tato jejich žluto-červená vlajka symbolem, nám zanechávají nejednu perličku: