Jméno gen. Peřiny špiněno propagandou MNO

Na webu “moravistického” spolku Moravská národní obec se dnes objevila informace o tom, že se jejich propagátorům podařilo obalamutit a ke své zcestné propagandě zneužít muzea generálporučíka Peřiny v jeho rodných Morkůvkách.

Je tu obdivuhodné mimojiné i to, s jakou vehemencí je zde na stránkách MNO dáván do souvislosti boj proti německému fašismu-nacizmu (spolu s jeho oběťmi!) s jejich zcela nevhodným velebením pokusů o císařské (německé) vměšování se na Moravu v historii, třeba právě s oním “privilegiem” z prosince 1462 a politikou moravských Němců v 19. století!

Historických souvislostí znalý se snad “jen” pousměje nad žluto červenou kokardou na obrázku. Ví totiž, že pan generál bojoval za barvy československé, nikoliv německé Moravy (žlutou a červenou)! Letecká kokarda, kterou měl gen. Peřina na letadle, byla bílo-červeno-modrá!  Měla tedy barvy shodné nejen s barvami slovanskými a státními, ale také barvami moravskými!

perina moravska vlajka

 

Ze stránek Moravské národní obce (  MNO ):

Paní starostka Morkůvek, Brigita Petrášová, při příležitosti státního svátku svatých Cyrila a Metoděje, zpřístupní ZDARMA Muzeum generálporučíka Františka Peřiny, a to dokonce ve dvou dnech 5. a 6. července 2014. Děkujeme paní starostce za její vstřícnost a podporu naší iniciativě. Děkujeme také Jiřímu Mácovi za úspěšné jednání v Morkův­kách.

 

28. února 2014 paní starostka Morkůvek napsala:

Dobrý den,

na základě Vašeho požadavku Vám zasílám prohlášení za Obec Morkůvky, zastoupenou starostkou Brigitou Petrášovou.

V době státních svátků 5. a 6. července umožní Obec Morkůvky zájemcům prohlídku Muzea genpor. Františka Peřiny zdarma. Protože z tohoto našeho záměru byly vyvozeny mylné závěry , ujišťuji Vás, že tato nabídka je čistě záležitostí propagace našeho muzea a rozšíření povědomí o něm a v žádném případě se tímto nehlásíme k aktivitám žádných sdružení či stran,  např. Moravská národní obec či  Za Moravu o.s. apod.

S přáním pěkného dne

 Brigita Petrášová, starostka obce Morkůvky

 

5. března

Po této naší intervenci zmínka z novinek “z činnosti” na stránkách MNO záhadně zmizela. Stále se však tato zmínka o spolupráci obce Morkůvky s MNO nachází na jejich “žluto-červeném” seznamu v souvislosti s onou vlajkovou demagogií. Zapomněli?

Vyjádření Mgr. Paláta k aktivitám moravských “národovců”

žený pane,

děkuji Vám za zaslání obšírné informace o cause, která by snad mohla být se značnou mírou nadsázky nazvána „samosprávná Morava“. Přestože tato problematika v podstatě není hlavním předmětem mých zájmů v oblasti historie, byl jsem na ni upozorněn právě se zřetelem na heraldické a vexilologické konsekvence, panem dr. Růžkem.

Nehodlám se zde podrobně rozepisovat o vývoji české státnosti od nejstarších dob přemyslovských knížat až po vznik Československé republiky v roce 1918. Na toto téma existuje nepřeberné množství literatury nejrůznější kvality, naposledy zřejmě kolektivní práce českých  (samořejmě i moravských, zkoumání jejich rodiště nepovažuji za podstatné) historiků s názvem „Přemyslovci“ a následným pokračováním „Lucemburkové“. Současné aktivity jakési marginální skupiny „moravských národovců“ (záměrně nepoužívám termínu „separatistů“) mohou na první pohled vypadat závažně, avšak při podrobnějším průzkumu aktivit je situace reálně značně odlišná.

Podle mého názoru byla „národnostní problematika“ odstartována návrhem někdejšího presidenta Havla – aby se název naší republiky vrátil do období let 1918-1938, tj. Československá republika; pokud si vzpomínám, při jakémsi jednání s presidentem Havlem zemřel na zástavu srdce do té doby neznámý moravský „národovec“ Boleslav Bárta.

Přestože nejsem historikem specialisovaným na období vzniku národních států po rozpadu rakousko-uherské monarchie v roce 1918, jsem toho názoru, že Masarykova idea o vytvoření novodobého státního útvaru, spíše podle hesla „přání otcem myšlenky“, tj. spojením dvou slovanských větví do jednoho státního útvaru a více pomyslným než reálným vytvořením „národa československého“ s dvěma úředními jazyky, češtinou a slovenštinou, nebylo šťastným řešením, leč v tehdejší politické situaci zřejmě ospravedlnitelným. (To byla jen malá historická vsuvka.)

Pokud jste pamětníkem politického vývoje v první polovině 90. let minulého století, tak si zajisté vzpomeneme na překotný vznik nových politických stran, jejichž ideové ukotvení bylo v mnoha a mnoha případech, eufemisticky řečeno, problematické.

Celý článek zde.

Moravská národní obec – moravská vlajka – separatisté

Dopis předsedovi polit. strany “Moravané”.

13. únor 2014


Naše obč. sdružení Za Moravu, o.s., odeslalo dopis předsedovi politické strany zvané Moravané panu ing. Pavlu Dohnalovi. Týká se tématu moravské vlajky a jejich spolupráce se spolkem Moravská národní obec. Plné znění dopisu k nahlédnutí zde.

5. března 2014  uveřejnily Parlamentní listy zmínku o našem dopisu

Moravská národní obec – moravská vlajka – Moravané – Za Moravu, o.s.

Zahájen další ročník vlajkové demagogie MNO

30. leden 2014


Z pamfletu vydaného k dalšímu ročníku “vlajkové demagogie” spolku Moravská národní obec (MNO) se mimojiné dozvídáme jak je snadné, aby se časopis Ministerstva vnitra ČR stal “spolupracovníkem a mediálním partnerem” spolku pěstitelů kedluben. Podle MNO k tomu stačí, aby bylo spolku dovoleno v časopise publikovat poté, co po něm pěstitelé půl roku plivou, protože otiskl články o plísni na jejich kedlubnách. Tož, počkáme na vyjádření redakce a budeme Vás informovat.

 

21. únor 2014

V odpověď na náš dotaz redakce časopisu Veřejná správa hned ve svém následujícím čísle 3/2014 uveřejnila krátkou noticku