Aktuálně z moravského pole

. . .  Nepřátelé Moravy a Čech na Moravském poli už jednu bitvu vyhráli. Tehdy český král a moravský markrabě Přemysl Otakar II. marnou snahu bránit nás před vlivem nenasytných Habsburků zaplatil životem. Je opravdu absurdní tato ideologie dnešních “moravistů”, která by nás chtěla hnát zpět “pod ochranu Němců”, odkud nás naši dědové tak předlouho a předraho vykupovali. O to absurdnější je celá věc v tom, že se to tentokrát děje dokonce na obranu před “uchvatiteli” Čechy(!) Na Moravském poli, v přeneseném smyslu slova, boje pokračují dál. Snahy “moravistů” o to, prosadit jejich na hlavu postavenou ideologii separace Moravy od “země Koruny české”, kterých je tato jejich žluto-červená vlajka symbolem, nám zanechávají nejednu perličku:

Sdílejte s námi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Za Moravu, o.s. v rozhovoru pro Svornost, o.s.

Historická vlajka Moravy – symbol svornosti

vlajky

 Tentokráte bychom vám chtěli představit občanské sdružení Za Moravu, o.s.

Již více než rok stojí tato organizace obrazně kdesi na pomezí Čech a Moravy, mezi dvěma mlýnskými kameny. Jeho členové jsou hrdí Moravané, kteří by si na jednu stranu přáli trochu více respektu k moravské kultuře a Moravě samotné. Na druhou stranu stojí takřka v první linii v bojích s takřečenými moravisty. Ti šíří po Moravě falešnou žluto-červenou vlajku Moravy a ideologii separace Moravy od “uchvatitelských” Čech. Členové Za Moravu, o.s., s činností těchto separatistů v zásadě nesouhlasí, za což si vysloužili titul “zrádci moravského hnutí”. Rozhovor Svornosti poskytl jednatel občanského sdružení Za Moravu, o.s., pan Pavel M. Josífek.

Kdy jste si uvědomil, že nejste Čech?
Narodil jsem se na Moravě a ne v Čechách, i když zrovna od mého rodiště je do Čech co by kamenem dohodil. Z nějakého důvodu mě to ale vždycky táhlo spíše na východ, na Moravu. V Čechách, třeba v Praze, i když mám Prahu moc rád, jsem se vždycky cítil trochu jako cizák.

Co tedy cítíte vůči Čechům? Jsou pro Vás cizí?
Vůči Čechům vůbec nic nemám. Paradoxně se mi poslední dobou daleko více odcizují někteří Moravané. Na Moravě působí už několik let skupiny jakýchsi “vlastenců”, kteří se snaží lidi přesvědčit o tom, že Češi Moravu utiskují a že by jí bylo lépe samotné. Nesouhlasím s jejich názory a hlavně nesouhlasím s formou, jakou tyto své názory propagují. Dělají mé rodné Moravě ostudu.

Podle Vás Češi Moravu neutiskují?
Ne. Čím by měli? To jen moravisté se snaží lidem namluvit, že Morava v područí Čechů strádá, aby je lidi volili, a ti získali korýtka, jako před lety Slováci v Bratislavě. Nakolik strádá či nestrádá, opravdu nevím, ale rozhodně za to nemohou jen Češi. Tuto zemi řídí mnoho lidí z Moravy. A takto tvrdit, že by lidem na Moravě bylo lépe, kdyby se osamostatnila, je krátkozraké a především od moravistů účelové.

Vy byste teda nechtěl Moravu samostatnou?
Víte, rád říkám: “Tož, jednou ti Přemyslovci ty ruiny Velké Moravy těm Maďarom a Polákom vyrvali, tož ať si je nechajú. Jen toho respektu k Moravě by občas víc být mohlo”. Nejsem odborník na tyhle věci, ale nevidím smysl v tom, aby se Morava či Moravskoslezská země osamostatňovala. To se stát nesmí. Především ne pod vedením těchto žluto-červených pomatenců v čele s politickou stranou samozvanou Moravané. Jenom díky jejich existenci bych také případně sám hlasoval proti znovuzískání samosprávy Moravy či Moravy a Slezska, ztracené v roce 1949.

Víme ale o vaší iniciativě “Morava zpět na mapu Evropy”. Co tou tedy myslíte?
Morava a Slezsko by určitě měly být více vidět. Na mapě je dneska nenajdete a děti ve školách se o nich učí jen velmi zběžně. Jakoby byly minulostí. Přitom Morava má takovou bohatou historii a kulturu. Děcka dneska neví, že ta krásná písnička, kterou se učí, je z Moravy. Všechno je jim představováno jako české. A republice dneska říkají lidi “Čechy”. A vím, že to je jen proto, že jsou tak naučení. Třeba z médií.

celý rozhovor zde
.
Sdílejte s námi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Moravská národní obec – podvody, kam oko pohlédne

Samozvaní zástupci a propagátoři Moravy, členové spolku zvaného Moravská národní obec ( MNO ) si očividně nedělají vrásky z pověsti linoucí se za jejích činností.

 

Muzeum v Morkůvkách

Již na konci února byli MNO nuceni z hlavní webové stránky stáhnout zmínku o tom, že muzeum gen. Peřiny v jihomoravských Morkůvkách podporuje jejich aktivitu spočívající ve vydávání klubové vlajky politické strany zvané Moravané za vlajku Moravy.  Stalo se tak poté, co paní starostka Morkůvek toto jejich tvrzení dementovala. O tom více zde. Dodnes je  ale nepravdivá zmínka o tom, že Morkůvky podporují iniciativy MNO uvedna na stránce iniciativy! Spolu s dalšími nepravdivými.

 

Muzea v Olomouci

Není pravdou co tvrdí Moravská národní obec! Tato muzea jejich činnost nepodporují. Vedoucí marketingového oddělení Arcidiecézního muzea v Olomouci pan Mgr. Petr Bielesz nám doslova napsal, že jejich muzeum otevírá své brány v tyto svátky zdarma už léta a že rozhodně nelze napsat, že muzeum podporuje činnost MNO.

Velmi podobná situace byla i v olomouckém Vlastivědném muzeu. Tam své prostory také začali na tyto svátky otevírat bez ohledu na existenci MNO, a už dávno před tím, než tato organizace svoji podvodnou aktivitu vůbec započala.

muzea-moravska-narodni-obec

 

Uničovská muzea

Podle Moravské národní obce a jejich webu se historické město Uničov hrdě hlásí k jech aktivitám. Je to ale pravda? Má se tak údajně konat prostřednictvím muzeí zřizovaných městem Uničovem. Zajímavé bylo naše zjištění o tom, že vedení jmenovaných muzeí nemají o takové akci, natož pak o existanci nějaké Moravské národní obce samotné ani tušení.  Ředitel Městského kulturního zařízení v Uničově, které muzea přímo spravuje, pan ing. Vincour neměl o údajné podpoře jejich muzeí Moravské národní obci ani tušení, dokud jsme jej nekontaktovali. Později nám potvrdil, že muzea otevírají za poloviční vstupné tak jako tak. Tedy opět naprosto stejná situace jako ve shora zmíněných případech.

 

Vesnické muzeum Střelice

Jedno ze šesti uvedených uničovkých muzeí dokonce na svých webových stránkích uvádí, že má vstup volný, a to bez jakékoliv zmínky o podpoře MNO. Jak tedy můžete pane Blažku napsat, že podporuje Vaši činnost?

“Na základě Vašeho telefonátu Vám sdělujeme: náš muzejní spolek nemá nic společného s aktivitami Moravské národní obce a pokud je někde na webových stránkách informace, že vesnické muzeum Střelice podporuje činnost Moravské národní obce, je to informace nepravdivá.”  Zdeněk Fryčák, předseda

unicov-2

Uzavřít bychom to tu prozatím mohli třeba řečnickou otázkou: Co vás vede k tomu takto lhát a podvádět, vážení z Moravské národní obce?

Lže tu paní Holaňová, místopředsedkyně Moravské národní obce záměrně, nebo je jen klamána, třeba zrovinka panem Blažkem?

 Další případy podvodů MNO zde

 

Sdílejte s námi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

my-moravane.cz

Nové webové stránky na  “podporu” samozvaných zástupců Moravy

Politická strana zvaná Moravané se snaží vytvářet dojem, že mluví v zájmu lidí na Moravě. Morava však o jejich pomoc očividně nestojí.

moravanene

 

Sdílejte s námi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Jméno gen. Peřiny špiněno propagandou MNO

Na webu “moravistického” spolku Moravská národní obec se dnes objevila informace o tom, že se jejich propagátorům podařilo obalamutit a ke své zcestné propagandě zneužít muzea generálporučíka Peřiny v jeho rodných Morkůvkách.

Je tu obdivuhodné mimojiné i to, s jakou vehemencí je zde na stránkách MNO dáván do souvislosti boj proti německému fašismu-nacizmu (spolu s jeho oběťmi!) s jejich zcela nevhodným velebením pokusů o císařské (německé) vměšování se na Moravu v historii, třeba právě s oním “privilegiem” z prosince 1462 a politikou moravských Němců v 19. století!

Historických souvislostí znalý se snad “jen” pousměje nad žluto červenou kokardou na obrázku. Ví totiž, že pan generál bojoval za barvy československé, nikoliv německé Moravy (žlutou a červenou)! Letecká kokarda, kterou měl gen. Peřina na letadle, byla bílo-červeno-modrá!  Měla tedy barvy shodné nejen s barvami slovanskými a státními, ale také barvami moravskými!

perina moravska vlajka

 

Ze stránek Moravské národní obce (  MNO ):

Paní starostka Morkůvek, Brigita Petrášová, při příležitosti státního svátku svatých Cyrila a Metoděje, zpřístupní ZDARMA Muzeum generálporučíka Františka Peřiny, a to dokonce ve dvou dnech 5. a 6. července 2014. Děkujeme paní starostce za její vstřícnost a podporu naší iniciativě. Děkujeme také Jiřímu Mácovi za úspěšné jednání v Morkův­kách.

 

28. února 2014 paní starostka Morkůvek napsala:

Dobrý den,

na základě Vašeho požadavku Vám zasílám prohlášení za Obec Morkůvky, zastoupenou starostkou Brigitou Petrášovou.

V době státních svátků 5. a 6. července umožní Obec Morkůvky zájemcům prohlídku Muzea genpor. Františka Peřiny zdarma. Protože z tohoto našeho záměru byly vyvozeny mylné závěry , ujišťuji Vás, že tato nabídka je čistě záležitostí propagace našeho muzea a rozšíření povědomí o něm a v žádném případě se tímto nehlásíme k aktivitám žádných sdružení či stran,  např. Moravská národní obec či  Za Moravu o.s. apod.

S přáním pěkného dne

 Brigita Petrášová, starostka obce Morkůvky

 

5. března

Po této naší intervenci zmínka z novinek “z činnosti” na stránkách MNO záhadně zmizela. Stále se však tato zmínka o spolupráci obce Morkůvky s MNO nachází na jejich “žluto-červeném” seznamu v souvislosti s onou vlajkovou demagogií. Zapomněli?

Sdílejte s námi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Vyjádření Mgr. Paláta k aktivitám moravských “národovců”

žený pane,

děkuji Vám za zaslání obšírné informace o cause, která by snad mohla být se značnou mírou nadsázky nazvána „samosprávná Morava“. Přestože tato problematika v podstatě není hlavním předmětem mých zájmů v oblasti historie, byl jsem na ni upozorněn právě se zřetelem na heraldické a vexilologické konsekvence, panem dr. Růžkem.

Nehodlám se zde podrobně rozepisovat o vývoji české státnosti od nejstarších dob přemyslovských knížat až po vznik Československé republiky v roce 1918. Na toto téma existuje nepřeberné množství literatury nejrůznější kvality, naposledy zřejmě kolektivní práce českých  (samořejmě i moravských, zkoumání jejich rodiště nepovažuji za podstatné) historiků s názvem „Přemyslovci“ a následným pokračováním „Lucemburkové“. Současné aktivity jakési marginální skupiny „moravských národovců“ (záměrně nepoužívám termínu „separatistů“) mohou na první pohled vypadat závažně, avšak při podrobnějším průzkumu aktivit je situace reálně značně odlišná.

Podle mého názoru byla „národnostní problematika“ odstartována návrhem někdejšího presidenta Havla – aby se název naší republiky vrátil do období let 1918-1938, tj. Československá republika; pokud si vzpomínám, při jakémsi jednání s presidentem Havlem zemřel na zástavu srdce do té doby neznámý moravský „národovec“ Boleslav Bárta.

Přestože nejsem historikem specialisovaným na období vzniku národních států po rozpadu rakousko-uherské monarchie v roce 1918, jsem toho názoru, že Masarykova idea o vytvoření novodobého státního útvaru, spíše podle hesla „přání otcem myšlenky“, tj. spojením dvou slovanských větví do jednoho státního útvaru a více pomyslným než reálným vytvořením „národa československého“ s dvěma úředními jazyky, češtinou a slovenštinou, nebylo šťastným řešením, leč v tehdejší politické situaci zřejmě ospravedlnitelným. (To byla jen malá historická vsuvka.)

Pokud jste pamětníkem politického vývoje v první polovině 90. let minulého století, tak si zajisté vzpomeneme na překotný vznik nových politických stran, jejichž ideové ukotvení bylo v mnoha a mnoha případech, eufemisticky řečeno, problematické.

Celý článek zde.

Moravská národní obec – moravská vlajka – separatisté

Sdílejte s námi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dopis předsedovi polit. strany “Moravané”.

13. únor 2014


Naše obč. sdružení Za Moravu, o.s., odeslalo dopis předsedovi politické strany zvané Moravané panu ing. Pavlu Dohnalovi. Týká se tématu moravské vlajky a jejich spolupráce se spolkem Moravská národní obec. Plné znění dopisu k nahlédnutí zde.

5. března 2014  uveřejnily Parlamentní listy zmínku o našem dopisu

Moravská národní obec – moravská vlajka – Moravané – Za Moravu, o.s.

Sdílejte s námi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zahájen další ročník vlajkové demagogie MNO

30. leden 2014


Z pamfletu vydaného k dalšímu ročníku “vlajkové demagogie” spolku Moravská národní obec (MNO) se mimojiné dozvídáme jak je snadné, aby se časopis Ministerstva vnitra ČR stal “spolupracovníkem a mediálním partnerem” spolku pěstitelů kedluben. Podle MNO k tomu stačí, aby bylo spolku dovoleno v časopise publikovat poté, co po něm pěstitelé půl roku plivou, protože otiskl články o plísni na jejich kedlubnách. Tož, počkáme na vyjádření redakce a budeme Vás informovat.

 

21. únor 2014

V odpověď na náš dotaz redakce časopisu Veřejná správa hned ve svém následujícím čísle 3/2014 uveřejnila krátkou noticku

Sdílejte s námi!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Moravská vlajka a jiná temata